Mikä on mindfulness?

Mindfulness on englanninkielinen sana, jota on ryhdytty käyttämään myös suomen kielessä. Sillä viitataan erilaisiin mielen taitoihin. Mindfulnessista käytetään usein myös käännöksiä tietoinen läsnäolo ja hyväksyvä tietoinen läsnäolo.

Mindfulness on tietoisuuden harjoittamista tietyllä tavalla. Siinä on olennaista kolme asiaa: tarkoituksellisuus, nykyhetki ja arvostelemattomuus. Tietoisen läsnäolon säännöllinen harjoittaminen auttaa elämään tässä ja nyt ja tulemaan tietoisemmaksi itsestämme.

Mindfulness on nykypäivänä paljon esillä. Voidaan puhua jonkinlaisesta mindfulness-buumista. Mindfulness ei ole kuitenkaan uusi asia, vaan päinvastoin. Sen juuret ovat yli 2500 vuotta vanhassa buddhalaisessa psykologiassa, johon kuuluu olennaisena osana mielen harjoittaminen meditoinnin avulla.

Nykymuotoisen mindfulnessin pioneeri on yhdysvaltalainen professori Jon Kabat-Zinn. Hän kehitti 1970-luvulla kollegojensa kanssa Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressinhallintaklinikalla rentoutus- ja stressinhallintaohjelman, joka tunnetaan nimellä MBSR-ohjelma (Mindfulness- Based Stress Reduction). Jon Kabat-Zinn yhdisti ohjelmassaan buddhalaisen meditaation ja joogan ja alkoi opettaa sitä kroonisista sairauksista, kuten kivuista ja ahdistuksesta, kärsiville potilaille.

Tutkimustulokset MBSR-ohjelman hyödyistä erilaisten sairauksien hoidossa ovat merkittäviä. Tänä päivänä MBSR-ohjelmaa ja mindfulnessia yleensäkin hyödynnetään laajasti ympäri maailmaa eri tahoilla, kuten terveydenhuollossa, työelämässä, urheilussa, kouluissa ja päiväkodeissa. MBSR on toiminut pohjana useiden muiden mindfulness-perustaisten menetelmien synnylle. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) ja MBPM (Mindfulness-Based Pain Management).

Mitä mindfulness ei ole?

Mindfulnessiin liittyy monia väärinkäsityksiä. Siksi on tärkeää selkeyttää, mitä mindfulnessilla ei tarkoiteta. Mindfulness ei ole

  • rentoutumista, vaan rentoutuminen on mindfulness-harjoituksen sivutuote
  • positiivista ajattelua, vaikka tietoisen läsnäolon säännöllinen harjoittaminen vahvistaa myönteisiä tunteita ja lisää elämäniloa
  • pyrkimistä tai pääsemistä johonkin tavoitteeseen
  • uskonto tai elämänkatsomus
  • vaikeaa ja monimutkaista toteuttaa
  • mielen tyhjentämistä ajatuksista, vaikka harjoittelun sivutuotteena mielen levottomuus hiljenee vähitellen
  • keskittymistä johonkin tiettyyn sanaan tai mantraan
  • niksi tai kikka, jolla saa nopeita tuloksia ilman sitoutumista säännölliseen harjoitteluun.