Mitä mindfulness on?

Mindfulness suomennetaan usein hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi tai tietoisuus- ja läsnäolotaidoksi. Mindfulness on kehon ja mielen tiedostamista ja olemista tässä hetkessä. Se on tietoisuutta siitä, mitä tapahtuu juuri nyt ilman suodattimia tai arvostelua.

Tietoinen läsnäolo ei sinänsä ole uusi asia. Sen juuret ovat ikivanhassa zen-buddhalaisessa meditaatiossa. Nykymuotoisen mindfulnessin pinoneeri on yhdysvaltalainen professori Jon Kabat-Zinn. Hän kehitti kollegojensa kanssa rentoutus- ja stressinhallintaohjelman, joka tunnetaan nimellä MBSR-ohjelma (Mindfulness-Based Stress Reduction). Tämä ohjelma kehitettiin alun perin kroonisista sairauksista, kuten kivuista ja ahdistuksesta, kärsiville potilaille. Nykypäivänä MBSR-ohjelmaa ja mindfulnessia yleensäkin hyödynnetään laajasti ympäri maailmaa eri tahoilla, kuten työelämässä, urheilussa ja kouluissa ja päiväkodeissa.

Mindfuness on mielen kyky, jota voi kehittää yhtä lailla kuin mitä tahansa muuta kykyä. Jotta voit aidosti hyötyä tietoisesta läsnäolosta, sinun täytyy sitoutua säännölliseen harjoittamiseen. Voit tehdä tämän sekä muodollisten että epämuodollisten harjoitteiden avulla.

Muodollinen harjoittelu tarkoittaa käytännössä sitä, että varaat ajan (mieluiten päivittäin) meditointiharjoitukseen. Epämuodollinen harjoittelu on tietoisen läsnäolon ottamista mukaan jokapäiväisiin askareisiin niin töissä, kotona kuin missä oletkin. Kun yhdistät muodolliset ja epämuodolliset harjoitukset toisiinsa, tietoisesta läsnäolosta tulee vähitellen elämäntapa.

Mitä mindfulness ei ole?

On hyvä myös selkeyttää, mitä tietoisella läsnäololla ei tarkoiteta. Mindfulness ei ole

  • rentoutumistekniikka, vaikka mindfulness-meditointiharjoitukset auttavat rentoutumaan
  • positiivista ajattelua, vaikka säännöllinen harjoittaminen vahvistaa myönteisiä tunteita ja lisää elämäniloa
  • pyrkimistä tai pääsemistä johonkin tavoitteeseen
  • uskonto tai elämänkatsomus
  • mielen tyhjentämistä ajatuksista
  • keskittymistä johonkin tiettyyn sanaan tai mantraan
  • pyrkimystä nukahtamiseen, vaikka moni saattaakin vaipua uneen kesken meditointiharjoituksen
  • niksi tai kikka, jolla saa nopeita tuloksia ilman sitoutumista säännölliseen harjoitteluun.