Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Me Chillamossa pidämme tietosuojaa erittäin tärkeänä asiana ja haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä rekisterimme tietojen käsittelyssä. Tässä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 16.6.2020 ja sitä on päivitetty 30.4.2024.

1. REKISTERIN PITÄJÄ


Tmi Chillamer (Y-tunnus 3123362-4)
Hietalantie 20
61180 Haapaluoma

www.chillamo.com
asiakaspalvelu@chillamo.com

 

2. REKISTERIN NIMI


Chillamo-verkkokaupan asiakasrekisteri.

 

3. REKISTERIÄ KÄYTETÄÄN SEURAAVIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

 • Asiakkuuden ylläpito, kuten tilausten käsittely, toimitus ja reklamaatiot
 • Verkkokaupan kehittäminen, hallinnointi ja käyttökokemuksen parantaminen
 • Asiakasviestintä, markkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja henkilötietoja käsitellään vain asiakkaan ja Chillamon väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT


Chillamo-verkkokaupan asiakasrekisteri pitää sisällään seuraavat asiakkaiden itsensä antamat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • tilatut tuotteet
 • tilauksen lisätietokentässä olevat tiedot 
 • toimitus- ja maksutavat
 • lähetysten seurantatiedot
 • tiedot mahdollisista markkinointiluvista ja -kielloista
 • tuotearvostelut

Lisäksi rekisteri pitää sisällään seuraavia palvelun käytöstä havainnoituja tai analytiikan avulla johdettuja tietoja:

 • ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • päätelaitteiden tunnistetiedot, mm. IP-osoite, fyysinen sijainti, selaimen versio, tyyppi ja kieli, päätelaitteen tyyppi, käyttöjärjestelmätyyppi
 • verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot, mm. vierailun kesto ja ajoittuminen

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisterin tiedot koostuvat pääosin asiakkaan itse verkkosivustoillamme ilmoittamista tiedoista. Henkilötietoja on mahdollista kerätä myös erikseen lomakkeilla rekisterinpitäjän verkkosivuilla, tapahtumissa ja kampanjoissa.

 

6. TIETOJEN SIIRTO KOLMANSILLE OSAPUOLILLE


Chillamo luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi maksutapahtumissa, toimituksissa ja tietyissä markkinointitarkoituksissa palvelun tuottamiseksi. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat:

 • kuljetusliikkeet
 • logistiikkayhteistyökumppani
 • maksunvälittäjät maksukortilla maksettaessa
 • luotonvälittäjät osamaksulla maksettaessa
 • markkinointiyhteistyökumppanit

Nämä kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa saa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa ja heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto. Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.

Lisäksi Chillamolla on oikeus/velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille heiltä tulevien tietopyyntöjen täyttämiseksi.

 

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Chillamo ei siirrä rekisterin tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Verkkokauppaa ylläpitää Shopify Inc. Se tarjoaa Tmi Chillamerille verkossa toimivan sähköisen kaupankäyntialustan, minkä avulla Tmi Chillamer voi myydä tuotteita ja palveluja. Tiedot säilytetään Shopifyn palomuurisuojatuilla palvelimilla. Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät  ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. 

 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Sinulla on oikeus:

 • tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot
 • tietojen oikaisemiseen
 • käsittelyn rajoittamiseen (esim. oikeus kieltää markkinointi)
 • vastustaa käsittelyä
 • peruuttaa suostumus (esim. oikeus peruuttaa suostumus markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee tarkastuspyyntö, kielto tms. lähettää Chillamon asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@chillamo.com. Tarkastuspyyntöjen osalta rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

 

10. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN


Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Suomen kirjanpitolaki asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle.

 

11. EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ


Eväste on pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi ja josta se haetaan seuraavien käyntien aikana. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana sekä kehittää sitä edelleen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeitä on kahta tyyppiä, pysyviä ja tilapäisiä (istuntokohtaiset evästeet). Pysyvät evästeet tallennetaan tiedostona tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi, ei kuitenkaan koskaan 12 kuukautta pidemmäksi ajaksi. Istuntokohtaiset evästeet tallennetaan tilapäisesti ja ne katoavat, kun lopetat selausistunnon.

Voit selaimesi avulla poistaa evästeet tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi. Löydät evästeiden käyttöä ja poistamista koskevat ohjeet selaimestasi kohdasta "Ohje". Voit kytkeä evästeet pois päältä tai valita vastaanottaa tiedon aina, kun uusi eväste on lähetetty tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

HUOM! Jos kytket evästeet pois päältä, et pääse hyötymään kaikista verkkosivuston ominaisuuksista.

 

12. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN


Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.