10 faktaa MBSR-ohjelmasta

10 faktaa MBSR-ohjelmasta

Kun puhutaan nykymuotoisesta mindfulnessista eli tietoisesta läsnäolosta, ei voi välttyä törmäämästä käsitteeseen MBSR-ohjelma/menetelmä. Tässä blogikirjoituksessa kerron sinulle lyhyesti ja ytimekkäästi, mistä tässä ohjelmassa oikein on kyse.
  1. MBSR-kirjainlyhennelmä tulee englanninkielisistä sanoista Mindfulness-Based Stress Reduction. Suomeksi tämä tarkoittaa mindfulnessiin pohjautuvaa stressin lievittämistä.
  1. MBSR-ohjelman käynnisti vuonna 1979 yhdysvaltalainen tohtori Jon Kabat-Zinn ja hänen kollegansa Massachusettsin yliopiston sairaalan stressinhallintaklinikalla. Tämä ohjelma kehitettiin alun pitäen kroonisista sairauksista, kuten kivuista ja ahdistuksesta kärsiville potilaille, jotka eivät saaneet apua perinteisistä hoitomenetelmistä. Nyt MBSR-ohjelmaa hyödynnetään laajasti erilaisille potilas- ja ihmisryhmille.
  1. MBSR on maailman tutkituin mindfulnessiin pohjautuva menetelmä. Sen vaikutuksista erityisesti aikuisten hyvinvointiin on tehty useita tuhansia tutkimuksia tohtori Jon Kabat-Zinnin ja muiden tutkijoiden toimesta. Tieto MBSR-ohjelman terveysvaikutuksista lisääntyy jatkuvasti. Aivojen kuvantamistekniikoiden kehittyminen on omalta osaltaan edistänyt tätä tutkimustyötä.
  1. MBSR-ohjelman hyödyt ovat erittäin monipuoliset. Ohjelmaa voidaan käyttää aikuisten lisäksi lapsiin ja nuoriin. Säännölliset mindfulness-harjoitukset edistävät laaja-alaisesti sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä jo muutaman viikon harjoittamisen jälkeen. Tutkimukset osoittavat, että mindfulness on tehokas apu mm. krooniseen kipuun, ahdistukseen, masennukseen, stressin lievittämiseen ja yleensäkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen.
  1. MBSR on 8 viikkoa kestävä rentoutus- ja stressinhallintaohjelma, jolle on ominaista ainutlaatuinen pedagoginen viitekehys ja osallistujien oppiminen tekemisen ja kokemisen kautta. Ohjelma sisältää sekä muodollisia että epämuodollisia mindfulness-harjoituksia. Jokaisella viikolla on oma teema ja harjoitukset, joita tehdään sekä ryhmässä että yksin kotona.
  1. MBSR-ohjelman harjoitukset ovat hämmästyttävän yksinkertaisia ja jokainen pystyy omaksumaan ne helposti. Ohjelma edellyttää sitoutumista harjoitteluun, sillä tulokset syntyvät vain säännöllisen harjoittamisen kautta.
  1. MBSR-menetelmän ohjaajien koulutus on tarkasti säädelty. Kaikki ohjaajat ovat käyneet läpi siihen tarvittavan koulutuksen. Se antaa heille pätevyyden ohjata MBSR:n sisältyviä harjoitteita. Koulutuksen lisäksi ohjaajilla on omakohtaista kokemusta säännöllisestä meditointiharjoittelusta.
  1. MBSR on turvallinen ja tehokas menetelmä, jonka positiiviset terveysvaikutukset perustuvat neurotieteeseen.
  1. MBSR-ohjelman juuret ovat tuhansia vuosia vanhassa zen-buddhalaisessa meditaatiossa. Ohjelmasta on kuitenkin riisuttu pois kaikki uskonnollisuus. Näin MBSR-ohjelma on kaikille helposti lähestyttävä riippumatta omasta elämänkatsomuksesta.
  1. MBSR-ohjelman pohjalta on tehty toinen tietoiseen läsnäoloon pohjautuva ohjelma, jonka nimi on MBCT eli Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Tämän ohjelman kehittäjiä ovat psykologian ja kognitiivisen neurotieteen professorit Zindel Segal, Mark Williams ja John Teasdale. MBCT-terapiaohjelman on osoitettu alentavan merkittävästi vakavan masennuksen uusiutumisriskiä. Sitä suositellaan meillä Suomessa yhtenä masennuksen hoitokeinona mm. Käypä hoito -suosituksissa.

 

LIITY uutiskirjeen tilaajaksi! Löydät linkin kommenttien alapuolelta.

  

Lähteet

Mindfulness-based stress reduction: a non-pharmacological approach for chronic illnesses. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3336928/. Viitattu 15.11.2021.

Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203918/. Viitattu 15.11.2021.

Mindfulnessin terveysvaikutukset - mitä lääkärin on hyvä tietää?. https://www.duodecimlehti.fi/duo13356. Viitattu 15.11.2021.

The Science of Mindfulness. https://www.mindful.org/the-science-of-mindfulness/. Viitattu 14.11.2021.


Saatat pitää myös

Katso kaikki