12 syytä, mistä hampaiden narskuttelu voi johtua

12 syytä, mistä hampaiden narskuttelu voi johtua

Hampaiden narskuttelu on nykypäivän ilmiö. Narskuttelu on vakavasti otettava vaiva, sillä se voi aiheuttaa monenlaisia haittoja narskuttelijan terveydelle. Narskuttelu voi aiheuttaa myös sosiaalista haittaa, kun vuodekumppanin yöuni häiriintyy hampaiden kirskumisen vuoksi.

Mitä hampaiden narskuttelu tarkoittaa?

Narskuttelusta käytetään nimitystä bruksismi. Tämä termi sisältää narskuttelun (eli hampaiden hiomisen vastakkain) lisäksi kaiken muunlaisen purentalihasten ylimääräisen toiminnan, kuten hampaiden yhteenpuremisen, alaleuan jäykistämisen ja eteenpäin työntämisen.

Hampaiden narskuttelu voi olla täysin tiedostamatonta. Sitä voi esiintyä sekä yöllä nukkuessa (sleep pruxism) että päivällä hereillä ollessa (awake pruxism). Hampaiden narskuttelu on yleisempää unibruksismissa ja hampaiden yhteenpureminen valvebruksismissa. Useilla bruksaajilla ilmenee molempia narskuttelun muotoja.

Valveilla ollessa hampaiden yhteenpuremista saattaa tapahtua huomaamatta esimerkiksi jännittävissä tilanteissa, kiireessä tai työhön keskittyessä. Hampaiden narskuttelu öisin on useimmiten yhteydessä stressiin tai runsaaseen alkoholin, kofeiinin ja nikotiinin käyttöön. 

Hampaiden narskuttelu

Mistä hampaiden narskuttelu johtuu?

Hampaiden narskuttelulle eli bruksismille löytyy monia eri syitä, jotka ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä. Nykykäsityksen mukaan narskuttelu on monitekijäinen ilmiö ja siihen liittyy monimutkaisia fysiologisia tekijöitä.

Seuraavassa esittelen 12 tyypillisintä syytä, mistä hampaiden narskuttelu voi johtua.

1. Perimä

Hampaiden narskuttelu, erityisesti unibruksismi, on perinnöllinen ominaisuus. 33-50 %:lla unibruksaajista on narskutteleva sukulainen. Yöllä tapahtuvaa narskuttelua ei kuitenkaan laukaise mikään tietty geeni. Sen taustalla on vahvasti myös ympäristötekijät.

2. Purentavaivat

Aikaisemmin oletettiin, että purentavirheet aiheuttavat hampaiden narskuttelua. Tästä ei kuitenkaan ole vielä riittävästi luotettavaa tutkimusnäyttöä. Nykykäsityksen mukaan bruksaus on keskushermoston säätelemä tapahtuma. Tietyt purentavirheet ja epätasapainoinen purenta kuitenkin altistavat monille bruksismin oireille ja haitoille.

3. Huono ryhti ja niska-hartiaseudun jännitykset

Kiristyneet purentalihakset saattavat aiheuttaa lihasepätasapainoa kaulan ja niskan alueelle, mikä voi muuttaa pään asentoa ja vaikuttaa ryhtiin. Vastaavasti huono ryhti ja pään työntyminen eteen voivat kiristää purentalihaksia.

Bruksaajilla on usein ongelmia asentokontrollin kanssa. Kun pää ja leuka työntyvät eteenpäin, kaulan pinnalliset lihakset aktivoituvat. Lihasten yliaktivaatio voi aiheuttaa huimausta ja äänentuotto-ongelmia.

4. Stressi ja tunneperäiset tekijät

Hampaiden narskuttelun syynä on yhä useammin stressi. Suorituskeskeinen ja kiireinen elämänrytmi sekä tunteiden piilottaminen edesauttavat bruksismia ja siihen liittyviä haittavaikutuksia. Stressi lisää sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Hermoston ylivirittyneisyys puolestaan lisää purentalihasten aktiivisuutta, joka on yksi bruksismia ylläpitävä tekijä.

12 syytä, mistä hampaiden narskuttelu voi johtua

5. Ahdistus

Ahdistus on tunne, jota esiintyy kaikkien elämässä ajoittain. On täysin normaalia kokea ahdistusta kuormittavassa elämäntilanteessa. Ahdistuksen vaikutusta on korostettu laajalti sekä bruksismin laukaisijana että ylläpitäjänä ja pahentajana. Ahdistuneena tunneperäinen stressi voi ilmentyä somaattisina oireina, kuten hampaiden narskutteluna.

6. Perfektionismi

Perfektionismiin liittyy halu tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Jatkuva parhaimpaan pyrkiminen on kuluttavaa ja stressaavaa. Lisäksi perfektionismi altistaa hampaiden narskuttelulle niin yöllä kuin päivällä.

7. Runsas tupakointi, kahvinjuonti ja alkoholin käyttö

Tiettyjen nautintoaineiden, kuten nikotiinin, kofeiinin ja alkoholin on todettu lisäävän hampaiden narskuttelua. Jos haluat päästä eroon bruksismista, on syytä vähentää tai jopa välttää kokonaan tupakointia, kahvin juontia ja alkoholin käyttöä.

8. Uniapnea

Uniapnea (sairaus, johon liittyy unenaikaisia hengityskatkoksia) ja bruksismi ovat molemmat yleisiä vaivoja. Monilla bruksaavilla ihmisillä on myös obstrukstiivinen uniapnea. Useiden tutkimusten mukaan uniapnean ja bruksismin välinen yhteys on kuitenkin vielä epäselvä. Hampaiden narskuttelulla on mahdollisesti yhteys lievään ja keskivaikeaan obstruktiiviseen uniapneaan, mutta ei vaikea-asteiseen. Luultavasti yhteys on yksilökohtainen riippuen nielun anatomiasta ja ylähengitysteiden tukkeuman sijainnista.

Jos haluat tietää enemmän kuorsauksesta ja uniapneasta, lue aiempia Chillamo-blogin postauksia.

14 syytä miksi kuorsaus ja uniapnea ovat haitallisia terveydellesi

Kuorsauksen hoito kotikonstein: 14 tapaa lopettaa kuorsaus

Kuorsaus

9. Suun kuivuminen ja refluksitauti

Viime vuosina on saatu viitteitä siitä, että yöllinen hampaiden narskuttelu saattaa ainakin osittain liittyä unenaikaiseen suojamekanismiin, heräämisvasteeseen. Kyse on suojamekanismista, jolla keho reagoi esimerkiksi mahansisällön nousemiseen (esim. refluksitauti) sekä suun ja nielun kuivumiseen. Osalla bruksaajista onkin todettu normaalia heikompi yöaikainen syljeneritys, mikä saattaa laukaista hampaiden narskuttelun.

Refluksitautia sairastavilla on todettu tavanomaista useammin hampaiden narskuttelua. Refluksitauti tarkoittaa mahan sisällön toistuvaa nousemista takaisin ruokatorveen, mikä aiheuttaa muun muassa närästystä. Yleensä yöaikaista hampaiden narskuttelujaksoa seuraa nieleminen, mikä saattaa suojata refluksitaudissa tyypilliseltä mahanesteiden joutumiselta suuhun.

10. Tietyt sairaudet ja neurologiset tilat

Jotkut neurologiset tilat liittyvät poikkeavaan suun aktiivisuuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi dyskinesiat (liikkeen häiriöt), Parkinsonin tauti ja muut lääkkeistä aiheutuvat oireyhtymät.

11. Tietyt lääkkeet

Useiden lääkkeiden on todettu edesauttavan bruksismia. Hampaiden narskuttelua esiintyy muun muassa masennuslääkkeiden ja psykostimulanttien haittavaikutuksena.

12. Purukumin pureskelu

Xylitol-purukumi edistää monin tavoin hampaiden ja suun hyvinvointia. Jatkuva purukumin jauhaminen on kuitenkin niin sanottua leukalihasten kuntosalitreeniä. Se vahvistaa leukalihasten puruvoimaa ja siten pahentaa hampaiden narskuttelua.

 

Jos tykkäsit tästä blogipostauksesta, jaathan sitä eteenpäin somessa. Löydät jakolinkin postauksen alalaidasta. Kiitos sinulle ❤️

LIITY Chillamon uutiskirjeen tilaajaksi! Löydät linkin kommenttien alapuolelta.

 

Lähteet

Huhtela, Outi - Mikkola, Outi. Narskuttelijan opas – nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi. 2016. 3. korjattu painos. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Helsinki.

Erholm, Janina. Bruksismin ja obstruktiivisen uniapnean yhteys. 2021. Syventävien opintojen kirjallinen työ. Turun yliopisto. Hammaslääketieteen laitos.

Hampaiden narskutus (bruksismi). https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00356. Viitattu 18.7.2021.

Narskuttelu pilaa hampaat. https://www.potilaanlaakarilehti.fi/suunvuoro/narskuttelu-pilaa-hampaat/. Viitattu 19.7.2021.

Bruksismi kuluttaa hampaat. https://www.tehylehti.fi/fi/terveys/bruksismi-kuluttaa-hampaat. Viitattu 19.7.2021.

Hampaiden narskuttelu ja bruksismi. https://fi.webdento.com/hampaiden-narskuttelu-bruksismi/. Viitattu 19.7.2021.


Saatat pitää myös

Katso kaikki